Jaarverslag(en) en jaarredes

Hier staat het Jaarverslag 2019 ter publicatie (inclusief informatie zoals gevraagd door de ANBI regeling) zoals dat in de Algemene Vergadering van oktober 2020 is goedgekeurd. Het Bestuur heeft besloten de Algemene Vergadering 2021 uit te stellen tot 30 oktober 2021. Daarna zal publicatie van de cijfers 2020 plaatsvinden.

Ons RSIN is 002563733. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Een aantal afdelingen heeft geen eigen website. Hieronder publiceren wij hun gegevens in het kader van de ANBI verplichting:

 

 

Tijdens het officiële gedeelte van de Algemene Vergadering spreekt de voorzitter van de vergadering een jaarrede uit. Onderstaand treft u de jaarredes van de voorgaande jaren aan.

(Indien u een keuze heeft gemaakt en u wilt daarna retour naar deze pagina, kunt u het pijltje links bovenaan aan klikken.)