Landelijk Bestuur

Het (landelijk) Bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

Het bestuur wordt ondersteund door de medewerkers op het landelijk bureau. Het Bestuur wordt gevormd door:

Functie Naam klik voor e-mail
 

Voorzitter

 

….

 

Voorzitter (zie ook het Blog van de voorzitter)

 

Secretaris

 

B.T. Stiksma

 

Secretaris

 

Penningmeester

 

T. Barendregt-Belder

 

Penningmeester

 

Hoofd Opleidingen

 

F. Hardy

 

Hoofd opleidingen

 

Interne betrekkingen

 

A. Koole

 

Intern

 

Externe betrekkingen

 

….

 

Extern

Contracten  

H. Noordman

 

Contracten

 

Het Bestuur heeft, zoals het huishoudelijk reglement van haar vraagt, een Reglement van Orde Bestuur van de KNV EHBO opgesteld.

Het Bestuur houdt haar vergaderingen in Zeist. De komende vergaderdata zijn:

Dag Datum Plaats Tijd B/PM
Woensdag 06 januari 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Vrijdag 12 februari 2021 Dr. C.B. Tilanuszaal 11.00 uur Bestuur
Maandag 08 maart 2021 Dr. C.B. Tilanuszaal 19.30 uur PM
Woensdag 10 maart 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Woensdag 07 april 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Woensdag 12 mei 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Zaterdag 05 juni 2021 Dr. C.B. Tilanuszaal 10.00 uur AV
Vrijdag 11 juni 2021 Dr. C.B. Tilanuszaal 11.00 uur Bestuur
Woensdag 07 juli 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Woensdag 08 september 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Vrijdag 08 oktober 2021 Dr. C.B. Tilanuszaal 11.00 uur Bestuur
Woensdag 10 november 2021 Skype 19.30 uur Bestuur
Maandag 15 november 2021 Dr. C.B. Tilanuszaal 19.30 uur PM-optie