Landelijk Bestuur

Het (landelijk) Bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

Het bestuur wordt ondersteund door de medewerkers op het landelijk bureau. Het Bestuur wordt gevormd door:

Functie Naam klik voor e-mail
 

Voorzitter

 

….

 

Voorzitter (zie ook het Blog van de voorzitter)

 

Secretaris

 

B.T. Stiksma

 

Secretaris

 

Penningmeester

 

T. Barendregt-Belder

 

Penningmeester

 

Hoofd Opleidingen

 

F. Hardy

 

Hoofd opleidingen

 

Interne betrekkingen

 

A. Koole

 

Intern

 

Externe betrekkingen

 

….

 

Extern

 

Contracten

 

H. Noordman

 

Contracten

 

Het Bestuur heeft, zoals het huishoudelijk reglement van haar vraagt, een Reglement van Orde voor het Bestuur opgesteld.

Het Bestuur houdt haar vergaderingen in Zeist. De komende vergaderdata zijn:

 • 10 januari 2020
 • 14 februari 2020
 • 13 maart 2020
 • 17 april 2020
 • 8 mei 2020
 • 11 juni 2020
 • 10 juli 2020 (onder voorbehoud)
 • 11 september 2020
 • 9 oktober 2020
 • 13 november 2020
 • 11 december 2020 (onder voorbehoud)