Landelijk Bestuur

Het (landelijk) Bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

Het bestuur wordt ondersteund door de medewerkers op het landelijk bureau. Het Bestuur wordt gevormd door:

Functie Naam klik voor e-mail
 

Voorzitter

 

….

 

Voorzitter (zie ook het Blog van de voorzitter)

 

Secretaris

 

B.T. Stiksma

 

Secretaris

 

Penningmeester

 

T. Barendregt-Belder

 

Penningmeester

 

Hoofd Opleidingen

 

F. Hardy

 

Hoofd opleidingen

 

Interne betrekkingen

 

A. Koole

 

Intern

 

Externe betrekkingen

 

….

 

Extern

Contracten  

H. Noordman

 

Contracten

 

Het Bestuur heeft, zoals het huishoudelijk reglement van haar vraagt, een Reglement van Orde Bestuur van de KNV EHBO opgesteld.

Het Bestuur houdt haar vergaderingen in Zeist. De komende vergaderdata zijn:

Dag Datum Plaats Tijd B/PM
Woensdag 12 januari 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Woensdag 09 februari 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Maandag 07 maart 2022 Dr. C.B. Tilanuszaal 19.30 uur PM-overleg
Vrijdag 11 maart 2022 Dr. C.B. Tilanuszaal 10.30 uur Bestuur
Woensdag 13 april 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Vrijdag 06 mei 2022 Dr. C.B. Tilanuszaal 10.30 uur Bestuur
Zaterdag 21 mei 2022 Dr. C.B. Tilanuszaal 10.00 uur AV
Woensdag 08 juni 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Woensdag 06 juli 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Vrijdag 09 september 2022 Dr. C.B. Tilanuszaal 10.30 uur Bestuur
Woensdag 05 oktober 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Dinsdag 08 november 2022 Online 19.30 uur Bestuur
Maandag 14 november 2022 Dr. C.B. Tilanuszaal 19.30 uur PM-optie
Woensdag 07 december 2022 Online 19.30 uur Bestuur