In de afgelopen maanden hebben Marieke van der Valk, Bein Stiksma en ik de tien districten bezocht. Onderwerp was het hernieuwen van de banden met de afdelingen, het uitwisselen van informatie met de afdelingen per district, vragen beantwoorden en laten zien wat het bestuur in 2017 zoal heeft gedaan voor de afdelingen en de leden. Immers ons motto is #samenehbo.

We hebben gesproken over de noodzaak van het actualiseren van de statuten van de 485 afdelingen om de afdelingsbesturen beter hun werk te kunnen laten doen met het minimaliseren van aansprakelijkheid voor het afdelingsbestuur. Uiteraard met op korte digitale afstand het landelijk bestuur als ondersteuning en vraagbaak. Daarnaast hebben we indringend met elkaar gesproken over de spoedige inwerkingtreding van de AVG voor de zomer van 2018.

Dat heeft nog al wat gevolgen voor onze afdelingen maar ook voor de landelijke vereniging. Een betere bescherming van de persoonsgegevens van onze leden en het daarop inrichten van onze ledenbestanden. Zoals beloofd zal op heel korte termijn vanuit het landelijk bestuur veel informatie, zo concreet mogelijk in de vorm van een stappenplan worden toegezonden. Met op de achterhand de bestuursondersteuning in de persoon van Marieke van der Valk voor alle vragen die bij u opkomen. Zodat in de loop van 2018 we voor ten minste een periode van vijf jaar onze juridische structuur op orde hebben.

Ook dat is een reden om als afdeling aangesloten te zijn en te blijven bij de KNV EHBO.

Bart van Walderveen