Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
H.L. Scheltens
Elandhof 76
9675 JJ Winschoten
harm@jeente.nl
tel. 0597-423454/

secretaris:
T.J. Kerkstra
Lijsterstraat 1 F
9679 JB Scheemda
t.kerkstra2@kpnplanet.nl
tel. 0597-552465/

penningmeester:
G.G. Kanon-Wildeman
Scheemdermeerlaan 10
9679 CP Scheemda
g.kanon-wildeman@ziggo.nl
tel. 0597-592507/