Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
W den Boestert
Palissade 13
4143 GA Leerdam
woutenria@hotmail.com
tel. 0345616360/

secretaris:
G Pluimers
Drostlaan 50
4147 GD Asperen
tel. 0345616228/

penningmeester:
A van Alphen
Onega 40
4141 MR Leerdam
tel. 0345618802/