Als trouwe lezer van mijn weblog bent u vast van mening dat ik ruimschoots het digitale tijdperk ben binnengetreden. Ik moet u bekennen dat niet het geval is maar ik dat mij staande weet te houden met hulp van mensen in mijn directe omgeving.

Dat gezegd zijnde moet ik daaraan toevoegen dat ik van nut en noodzaak van de digitale hulpmiddelen principieel ben overtuigd. Het is ook om die reden dat wij als KNV EHBO in ruime actief zijn via de “social media”. Dat gebruiken we niet slechts om u te informeren, bijvoorbeeld via de maandelijks uit te brengen Nieuwsbrief maar ook op andere wijze.

Zo zien wij als bestuur op nu.nl en andere nieuwssites onderwerpen passeren die de EHBO rechtstreeks raken. Om een recent voorbeeld te noemen, het bericht dat ouders met veelal kleine letsels bij hun kinderen naar de spoedeisende hulppost van een nabijgelegen ziekenhuis gaan. Dan bekruipt je toch als EHBO-er het gevoel waarom niet als ouder een EHBO-diploma gehaald of een minimale cursus gevolgd in de eigen woonplaats. Kleine moeite en je voorkomt een gevoel van lichte paniek als jouw kind binnenkomt met een letsel maar ook onnodige ritten en maatschappelijk bezien –  maar ook voor de eigen portemonnee – overbodige uitgaven voor medische kosten.

In elk geval voor ons reden zo’n bericht te delen en onze reactie en visie te geven. Ziet u iets dat wij breder kunnen delen? Tag ons dan op Facebook: @koninklijke.ehbo of via Twitter: @KNV_EHBO

De KNV EHBO moet ook langs deze weg zichtbaar zijn. Indachtig immers ons motto: “De KNV EHBO leert helpen.” En dat al bijna 125 jaar lang!

Bart van Walderveen