Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
C Mol
Eendrachtsstraat 15
4675 CR Sint Philipsland
cmolverwijs@zeelandnet.nl
tel. 01675772994/0625641778

secretaris:
J.W. van Oosterhout
Plataanstraat 51
4675 AW Sint Philipsland
angela.van.oosterhout@gmail.com
tel. /06 45 44 21 22

penningmeester:
Timmerman
Noordstraat 36
4693 CD Poortvliet
anicaa@live.nl
tel. /0619161691