Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
G.Y Dijkstra
`t noard 27
8721GB Warns
g.y.dijkstra@ziggo.nl
tel. 0514682076/

penningmeester:
P Bekkema
t`noard 72
8721GD Warns
h-bekkema@home.nl
tel. /0612185754