Afgelopen woensdag 12 maart is het bestuur van de Stichting Prins Hendrik Fonds in vergadering bijeen geweest. Een van de onderwerpen welke op de agenda stond was het instellen van een stipendium (studiebeurs) voor bevlogen EHBO-ers die graag docent Eerste Hulp willen worden maar daartoe onvoldoende financiƫle mogelijkheden hebben.

Op die vergadering is het principebesluit genomen inderdaad die studiebeurs in te stellen. Over de voorwaarden waaraan de aanvraag respectievelijk de aanvrager dient te voldoen wordt nog nagedacht. Op korte termijn wordt dat ingevuld. Op iets langere termijn wordt ook nog een keer vergaderd over de vraag of een soortgelijke regeling wordt ingesteld voor de opleiding tot Lotus.

Ik hoop op een termijn van een paar maanden te kunnen berichten over deze mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: wacht u nog even met het insturen van een aanvraag. Een aanvraag heeft meer kans op succes als de precieze voorwaarden bekend zijn gemaakt.

Wordt vervolgd.

Bart van Walderveen