Een buiging ten afscheid

Na bijna 14 jaar stop ik als voorzitter van de KNV EHBO. Een lange periode waarin veel is gebeurd. Met mijn weblog heb ik u geprobeerd EHBO-nieuwtjes te brengen, soms meer een beschouwing te geven op actuele ontwikkelingen. Op die ontwikkelingen (de Veldnorm Evenementenzorg) ben ik in mijn laatste jaarrede ingegaan. Die kunt u op […]

2018: Evenementenhulpverlening

Dames en heren, U weet dat ik er naar streef om mijn jaarrede beknopt te houden met daarin een boodschap verpakt. Een beknopte terugblik op onze verenigingshistorie, een schets waar we nu staan maar vooral een blik op de toekomst. Ik weet voorspellen is lastig zeker als het om de toekomst gaat. Maar toch. Terugkijkend […]

Koningsdag 2018

Veel, zo niet alle, afdelingen van onze vereniging zijn actief geweest op Koningsdag en veelal ook al de nacht ervoor. Binnenkort zijn op 5 mei a.s. in heel veel plaatsen de bevrijdingsfestivals. Een terrein, een tent of ruimte die is ingericht voor voornamelijk het jongere publiek om met muziek en uiteraard met een of meer […]

Weblog april 2018

Voor de meeste afdelingen is het seizoen van opleiding- en herhalingslessen afgesloten. Dat betekent echter geen zomerrust. U, als bestuurder, begint al weer met nadenken over het invullen van het nieuwe verenigingsseizoen.

#samenehbo

In de afgelopen maanden hebben Marieke van der Valk, Bein Stiksma en ik de tien districten bezocht. Onderwerp was het hernieuwen van de banden met de afdelingen, het uitwisselen van informatie met de afdelingen per district, vragen beantwoorden en laten zien wat het bestuur in 2017 zoal heeft gedaan voor de afdelingen en de leden. […]

Een mooi PR-middel erbij

Het bestuur spant zich in om het bestaan van onze vereniging, wat wij doen en voor de samenleving betekenen onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit is nodig om mensen te attenderen op de mogelijkheid, beter gezegd op de noodzaak, om een EHBO-diploma te halen. Maar ook om daarmee nieuwe leden te werven […]

Handboek EHBO-held

Een tegeltjeswijsheid luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die wetenschap is bij het Bestuur van de KNV EHBO ruim aanwezig. Maar ook bij onze afdelingen, en dat is precies de reden waarom wij op basisscholen EHBO-onderwijs geven.

RTL Lifestyle Experience

Een van de vaste aandachtspunten voor elk bestuur van een vereniging vormt het streven dat jouw vereniging op een positieve manier in de publiciteit komt. Dat geldt te meer als een jubileum aanstaande is en daarvoor extra aandacht gewenst is.