Timeline Express

Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. Al snel volgde de rest van de wereld. Toch begon de voorlichting over levensreddend handelen in Nederland nog iets eerder.

De geschiedenis van onze vereniging is in te zien per jaar of per district. Hieronder een tijdlijn van EHBO in Nederland:

1767

1 januari 1767

1767

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen werd in 1767 in Amsterdam opgericht. De doelen waren duidelijk: wegnemen van angst voor bewusteloze drenkelingen, stimuleren van onderzoek en voorlichting geven over het redden van drenkelingen.

Lees meer

1867

19 juli 1867

1867

Op 19 juli 1867 tekende koning Willem III op Paleis Het Loo het Koninklijk Besluit no. 60, waarvan het eerste artikel luidt: “Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is.”

Lees meer

1875

26 november 1875

De Noordhollandsche Vereeniging tot afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën het Witte Kruis werd in het jaar 1875 opgericht door leden van de toenmalige Geneeskundige raad van Noord-Holland. Het was de eerste kruisvereniging in Nederland.

Lees meer

1877

10 juli 1877

1877

De St John Ambulance Association werd in 1877 opgericht door de Eerbiedwaardige Orde van Sint Jan om industriële arbeiders eerste hulp te leren, zodat ze in noodsituaties ter plaatse konden worden behandeld. Met de oprichting werd invulling gegeven aan een herstart van de Eerbiedwaardige Orde van Sint Jan, die uiteindelijk haar oorsprong heeft in de hospitaalridders uit de kruistochten.

Lees meer

1881

9 augustus 1881

1881

In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat de “St. Johns Ambulance Association” was opgericht.

Lees meer

1882

5 mei 1882

1882

De Duitse Samaritanenvereniging werd op 5 mei 1882 in Kiel opgericht door Johann Friedrich August Esmarch.

Lees meer

1893

24 november 1893

1893

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht.  

Lees meer

1909

8 juni 1909

1909

Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 “Het Oranje Kruis” opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen.

Lees meer

1912

21 december 1912

De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912. Het werd de ‘Bijbel’ in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen.

Lees meer

1941

27 september 1941

De districten krijgen hun beslag tijdens de jaarvergadering die in de nazomer van 1941 werd gehouden.

Lees meer

1949

2 januari 1949

1949

Op 2 januari 1949 was de oprichting van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO, nu de Nationale Bond voor EHBO.

Lees meer

1951

7 mei 1951

Het Eenheidsdiploma EHBO werd in 1938 in het leven geroepen en vanaf 1951 wettelijk erkend. Op 10 mei 2005 werd de wettelijke erkenning ingetrokken.  

Lees meer

1953

5 juni 1953

Vanaf de Algemene Vergadering van 1953 mag de Nederlandse Vereniging EHBO het predicaat ‘Koninklijk’ voeren.

Lees meer

1963

23 november 1963

Op 23 november 1963 startte Het Oranje Kruis met de eerste LOTUS, om op die manier een gedegen hulpmiddel te hebben bij de eerstehulplessen in Nederland.

Lees meer

1975

1 maart 1975

1975

Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht.

Lees meer

1992

1 januari 1992

1992

Na ongenoegen binnen de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO is de koepelorganisatie EHBO Nederland in 1992 in het leven geroepen.

Lees meer

1993

1 januari 1994

1993

In 1993 heeft het district Limburg zich, als koepel EHBO Limburg, afgesplitst van de Nationale Bond voor EHBO vanwege de nasleep van een fraudezaak.

Lees meer

1999

8 mei 1999

1999

Koepel Organisatie EHBO Noord Brabant is opgericht op 8 Mei 1999, als afsplitsing van de Nationale Bond voor EHBO.

Lees meer

2000

12 november 1999

2000

Op 11 december 1999 werd door de besturen van KNV en Nationale Bond de Federatie Nederlandse EHBO (FNE) opgericht, die vanaf 1 januari 2000 effectief zou zijn.

Lees meer

2005

1 januari 2005

Toen een fusie niet tot de mogelijkheden bleek te behoren is per 1 januari 2005 de Federatie Nederlandse EHBO opgeheven.

Lees meer

2006

5 oktober 2006

2006

Op 10 mei 2006 is er door een aantal Lotuskringen een tweede Nederlandse koepel gestart “Vereniging Lotus Nederland”.

Lees meer