In het najaar van 2010 verscheen mijn eerste blog. Over het hoe en waarom van mijn blog schreef ik u: “Onderdeel van de website is dat ik u via een weblog informeer over ontwikkelingen die de landelijke vereniging raken. Maar niet in de laatste plaats ook van belang zijn voor de afdeling waarvan u lid bent en ook voor u als individuele EHBO-er van belang zijn.”

En met enige trots wil ik u deze maand een tweetal zaken melden. Ten eerste is afgelopen weekend de eerste digitale nieuwsbrief @knv_ehbo verschenen. Alle districten en afdelingen hebben via mail een exemplaar ontvangen. In een fris, ander en beter bij digitale media passend uiterlijk informeren wij, als landelijk bestuur, voortaan maandelijks onze leden over recente ontwikkelingen, handige tips of praktische zaken. Districten en afdelingen zijn verzocht de nieuwsbrief aan hun leden door te sturen, zodat ook die op de hoogte zijn en blijven.

In deze eerste nieuwsbrief stond ook de eerste van een aantal gratis workshops aangekondigd, mijn tweede nieuwtje. Op 7 november 2012 wordt in Zeist een workshop over communicatie gegeven. Later in het jaar volgen workshops over financiën, het organiseren van wedstrijden of bijvoorbeeld regelgeving. Natuurlijk kondigen we de onderwerpen en data aan in onze nieuwe nieuwsbrief. Hebt u interesse? Mail het landelijk bureau, zij zetten u op de mailinglijst.

En zo komen langzaam ideeën tot wasdom.