Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
K.H. van Straten
Ulrum
tel. /

secretaris:
C. Zwart-Claus
Buitenlust 26
9971 BR Ulrum
tel. /

penningmeester:
J.P. Scheele
Buitenlust 53
9971 BR Ulrum
janscheele59@gmail.com
tel. 0595402279/06 30441262