Uw website via de KNVEHBO

Algemeen
Als onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO kunt u voor een basisprijs van Euro 50,00 per jaar een standaard-website onderbrengen bij de KNV EHBO. De daarbij behorende domeinnaam wordt jaarlijks apart in rekening gebracht.

 

Er zijn twee mogelijkheden :

1. U heeft al een domeinnaam en een website. Dan zal deze domeinnaam via een “verhuiscode” , uiteraard nadat de nieuwe website is goedgekeurd door u, verhuisd moeten worden. De “verhuiscode” kunt u, na ons verzoek, aanvragen bij uw huidige provider. Let wel : Na de “verhuizing” bestaat de ‘oude website’ niet meer.

2. U heeft u geen domeinnaam? Dan kan dat via de KNV EHBO geregeld worden.

In beide gevallen wordt er een standaard nieuwe website aangemaakt.
Zie als voorbeeld : https://voorbeeld-afdeling.koninklijke-ehbo.nl/

Vanaf het moment dat uw website in gebruik genomen is moet u als afdeling zelf een drietal pagina’s zelf onderhouden, te weten :
== Ons bestuur
== Rooster herhalingslessen
== Jaarverslagen

Om deze drie pagina’s te onderhouden krijgt de afdeling inlogcodes als ‘Afdelingsredacteur’.
Deze codes worden voordat de website door de KNV EHBO in gebruik genomen wordt aan de opgegeven Afdelingsredacteur gezonden.

Bij de aanmaak van uw website zal de domeinbeheerder uw jaarverslag op de website zetten. Daarvoor is een speciaal Word-document ontwikkeld waarop u het jaarverslag kunt invullen.

De domeinbeheerder van de KNV EHBO is altijd bereid om, via e-mail, advies en begeleiding te geven.

De domeinbeheerder zorgt dat WordPress (de programma-taal) en gegevens welke standaard zijn op de andere pagina’s doorgevoerd worden.

Per afdeling worden 6 (zes) e-mailadressen geleverd. Deze ontvangt de Afdelingsredacteur voordat de website door de KNV EHBO in gebruik genomen wordt. Indien een functie op het moment niet bestaat, worden de e-mails doorgezonden naar het door de afdeling opgegeven e-mailadres van een van de anderen.

De e-mail adressen welke aan de website gekoppeld worden zijn voor de :

= de Voorzitter
= de Secretaris
= de Penningmeester
= de Coördinator Evenementen
= de Coördinator Opleidingen
= de Verbandmeester

LET OP !

Indien u foto’s of plaatjes op de website wilt zetten, dient u daar de rechten voor te hebben. Dus eigen foto’s of plaatjes of toestemming van de rechtmatige eigenaar.

Ook moet er toestemming zijn van alle personen die herkenbaar op foto’s staan !

Heeft uw afdeling besloten om de domeinnaam en website via de KNV EHBO af te nemen, vul dan onderstaande gegevens in. Wij zenden u daarna de code om op de pagina ‘Instructies aanvragen website via KNV’ verder te gaan.

* Verplicht veld !