De vorige keer schreef ik over de diverse jubilea die de vereniging gekend heeft, nu wil ik het hebben van wat er alle maal op de diverse veilingsites te vinden is en dat je dan leuke verrassingen kunt tegen komen.

Dat er vele bedrijven ehbo boeken hebben uitgegeven maar dat een medewerker van een salon voor scheren en haarsnijden uit Amsterdam die een najaar geschenk gaf aan alle klanten een ehbo boekje .

Ook in Rotterdam zag een gratis uitgave het licht.

 

 

 

Een andere bijzondere uitgave is een uitgaven van het departement van waterstaat , handel nijverheid uit 1897 met als titel handleiding tot gebruiksaanwijzing der verbandmiddelen in de verbandkist.

Toch wel raar dat men voor de gebruiksaanwijzing een handleiding nodig had. Verder zijn er nog vele uitgaven, een andere bijzondere uitgave is een boekje met als titel de zorg voor lichamelijk-gebrekkigen uit sociaal, economisch en medisch oogpunt van 1929. Ook kwam ik een “Defectenboek” tegen van de firma Utermöhlen in dit boekje moesten de verbruikte verbandstoffen genoteerd worden.

En ander boekje komt uit 1862 met als titel De bekwame scheepsdokter of hulpboekje voor zeevarenden, ter onderkenning en behandeling van onderscheidene ziekten en gebreken. Iets anders wat tegenwoordig niet meer mag (i.v.m. de privacy wet) gebeurde in  vermoedelijk 1948 (bevat de kalenders van 1949 en 1950) in Tilburg een boekje uitgegeven met namen, adressen, telefoonnummers van geestelijkheid, doctoren en hulpposten door de Ned. Ver. EHBO afd. Tilburg.

Ook heden ten dage geven scholen, firma’s ministeries, opleidingsinstituten maar ook EHBO organisaties nog eigen les materiaal uit. Al dit materiaal is natuurlijk wel ergens te vinden maar voor een eenling daarvoor heb ik uw ogen en oren nodig, dus mocht iets hebben gezien dan hoor ik dat graag.