Op de in mei 2009 gehouden Algemene Vergadering heeft de KNV “HetEHBOboek” gepresenteerd; een daverend succes. HetEHBOboek wordt alom niet alleen geprezen als een goed boek voor de opleiding voor het diploma Eerste Hulp, maar ook voor de herhalingsles. HetEHBOboek bevat veel achtergrondinformatie die tot verdieping van kennis en vaardigheden leidt. Het boek heeft nu een klein zusje gekregen. Wat is er aan de hand?

Op 16 november a.s. wordt op een school in Hilversum met de nodige publiciteit Het EHBO Jeugdboek gepresenteerd. De auteurs zijn wederom Elly Bruin en Marion van den Hurk.
Op een heldere wijze wordt basiskennis van het menselijk lichaam en het verlenen van Eerste Hulp in beeld gebracht. Daarnaast wordt ook een docentenhandleiding aangeboden. Voor de scholen, die digitale apparatuur gebruiken, is er een zogenoemd digiboard. Er worden filmpjes vertoond, waarin de lesstof duidelijk wordt weergegeven.
Het jeugdjournaal is benaderd om hieraan aandacht te besteden. Of dat lukt is nog even een verrassing. Als dat lukt, is dat de beste reclame die we ons kunnen wensen.

Hiermee houden de verrassingen niet op. Op kort termijn zal ik u nog een nieuwe ontwikkeling op het EHBO-vlak melden.

Bart van Walderveen