Buiten wordt het nu echt voorjaar. Tevens breekt ook het seizoen van de jaarvergaderingen aan. In de maand april vinden als ik goed ben geïnformeerd nagenoeg alle districtsjaarvergaderingen plaats.

De landelijk secretaris verstuurt op korte termijn alle gegevens welke betrekking hebben op het wel en wee van de landelijke vereniging. Een onderwerp dat uiteraard ook op de agenda van de districtsjaarvergaderingen staat.

Daarnaast staat op die vergaderingen de bestuurder in het middelpunt. Traditioneel treden er bestuurders af en treden er nieuwe aan. Dat laatste is meestal een zorg. Goede bestuurders zijn helaas met een lampje te zoeken. Ze vervullen een spilfunctie binnen onze vereniging. Niet alleen landelijk maar vooral op plaatselijk en districtsniveau. Mocht u belangstelling hebben, denkt u er serieus over na. Vraag eens of het mogelijk is een paar vergaderingen bij te wonen zonder dat dit van uw kant tot verplichtingen leidt. U krijgt meer inzicht in wat er allemaal speelt en wellicht voelt u zich geroepen als bestuurder de schouders onder uw vereniging te zetten. Ik kan mede namens mijn medebestuurders niet genoeg benadrukken hoe belangrijk is dat vacatures worden vervuld. Zegt u ja, dan is dat overigens geen veroordeling tot levenslang. Meestal kunt u om de drie jaar zeggen “ik stop”. Daarnaast vrijwilligers zijn de sneerolie van de Nederlandse samenleving. U toch ook?

Bart van Walderveen