Als lezer van mijn weblog bent u waarschijnlijk een gepokt en gemazeld EHBO-er. Nut en noodzaak van het ooit in het (recente) verleden behalen en geldig houden van het diploma Eerste Hulp is u volstrekt duidelijk. Bij veel van de mensen in uw directe omgeving is dat niet het geval. De KNV EHBO heeft zich statutair mede tot doel gesteld mensen te helpen, maar ook uiteraard ze op te leiden en competent te houden. Of zoals het op onze website staat: De KNV EHBO leert helpen!.

In dat verband is het schokkend te lezen dat, volgens onderzoek er in 2011, 24.000 jonge kinderen met letsel door een ongeval in of rond het huis naar de spoedeisende hulp zijn gebracht (www.veiligheid.nl). Hebben uw buren jonge kinderen en zijn ze nog niet in het bezit van een diploma Eerste Hulp, dan is dat misschien een goed voornemen van u om hen daarop te wijzen en een nog beter voornemen van uw buren, als ze ook echt in 2013 een cursus gaan volgen. Dat ongevalsgetal moet omlaag, maar ook als dat niet lukt, moeten er mensen zijn die daadwerkelijke hulp kunnen verlenen. Een stevige opdracht voor ons als leden van de KNV EHBO. Maar dat kunnen we aan.

En tot slot mocht u de weblog van december hebben gemist, nogmaals: een in alle opzichten Voorspoedig 2013 voor u allen.

Bart van Walderveen