De vrijwilligers in de Nederlandse samenleving vormen tezamen het spreekwoordelijke oliemannetje van de samenleving. Dat is niet alleen mijn persoonlijke visie maar vindt steun in het rapport van het CBS: Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt. Dat geldt niet alleen voor de oudere generatie die in een andere tijd is opgegroeid, met meer sociale cohesie, maar ook voor de jeugd (15 tot 25 jaar) van nu. Die informatie komt uit een recent CBS-onderzoek voor de Landelijke Jeugdmonitor. Ook wat spottend de patatgeneratie wordt genoemd is maatschappelijk actief!

Dat geldt niet alleen op sportgebied – dat zal u niet verbazen – maar ook op het terrein van verzorging. Daar zijn de jonge vrouwen iets meer, in aantal maar niet veel, actief dan jongemannen. Als je dat op je laat inwerken dan dringt de vraag zich op waarom we als EHBO-organisatie onvoldoende in staat zijn om deze mensen enthousiast te maken voor de EHBO. Daar lijkt met enige inspanning – een gerichte reclamecampagne – een wereld te winnen voor onze vereniging maar ook voor de Nederlandse samenleving.

In dit verband heb ik ook een groot respect voor de EHBO-ers van alle EHBO-koepels en ook BHV-ers die zich spontaan hebben gemeld om het Nederlandse Rode Kruis bij te staan bij de opvang van de recente stroom van vluchtelingen. Hoe u ook over deze vluchtelingen mag denken – uit puur lijfsbehoud gevlucht dan wel mede met economische motieven – zij zijn medemensen in nood die snel en goede hulp behoeven. Leest u in dit verband de brief die Peter R. de Vries op het internet heeft geplaatst (www.peterrdevries.nl/respect-en-bewondering-voor-vluchteling). Dat het Nederlandse Rode Kruis goede sier maakt met de inzet van de EHBO-ers alsof het mensen uit de eigen gelederen betreft vind ik een puntje in de min voor deze organisatie, maar helaas onderdeel van een vast patroon. Dat kan en moet anders zeker voor een organisatie die royaal uit de staatsruif eet, een ruif die wordt gevuld door alle Nederlanders.

Bart van Walderveen