De eerste aflevering, jaargang 2011, van ons verenigingsblad EHBO-post heb ik kortgeleden onder ogen gekregen. We zijn van redactie en uitgever gewisseld, maar de kwaliteit heeft daar gelukkig niet onder geleden. In de komende weken zal het blad bij u in de brievenbus vallen. Ik heb zelf een bescheiden onvolkomenheid kunnen ontdekken. In het artikel dat gewijd is aan de Sponsorbingoloterij is deze oude naam gehanteerd,. Inmiddels heeft deze loterij een nieuwe naam de Vriendenloterij. Het was niet meer mogelijk om deze wijziging nog door te voeren.

Het vullen van de digitale ledenadministratie vordert gestaag. Inmiddels is een kleine vijfentwintig percent van het ledenbestand daarin opgenomen. Dat moet beter kunnen. Om de afdelingen nog beter te helpen, wordt binnenkort een extra voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de districtsbesturen om hen te informeren hoe de afdelingen hulp te verlenen. Dit naast de bestaande helpdesk die al veel en goed werk heeft verzet.

Het jaar 2010 is in veel opzichten een goed jaar voor onze vereniging geweest. Naar het zich laat aanzien hebben we ons ledenaantal weten vast te houden. Daarnaast kan ik met een zekere slag om de arm melden, dat het afgelopen jaar in financieel opzicht positief is afgesloten. Binnenkort zullen de cijfers met de penningmeesters van de districten worden besproken. Niettemin blijft er nog veel te doen. Zo moet ondermeer de website nog toegankelijker worden en meer informatie gaan bevatten dan nu het geval is. Een aandachtspunt voor dit jaar, want een goede, actuele en aantrekkelijk ogende website is het visitekaartje voor een moderne vereniging.

Bart van Walderveen
voorzitter