Bij brief van 11 februari 2015 heeft Het Oranje Kruis aan onder meer de afdelingen van de KNV EHBO bericht, dat sprake is van een onderzoek naar een (ver)gaande samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Deze brief is niet gericht aan het bestuur van de KNV EHBO noch aan die van de andere koepels. Dat vind ik slordig.
Inmiddels heeft de directeur van Het Oranje Kruis zijn verontschuldigingen daarvoor aangeboden. Die heb ik geaccepteerd.

Afgelopen week kreeg ik een brief van het NRK onder ogen, waaruit naar voren komt dat ten minste afdeling van de NRK reeds een verregaand voorschot neemt op de uitkomsten van dat onderzoek. De brief “ademt“ in alle opzichten een overname door NRK. Men loopt naar mijn mening op de muziek vooruit. Of is dat onderzoek een farce en staat de uitkomst naar de mening van NRK kennelijk al vast?

Laat er geen misverstand over bestaan. Ik ben voorstander van een plaatselijke en regionale samenwerking bij het hulpverlenen bij evenementen. Dat gebeurt nu al en dat moet vooral ook zo blijven. Daarbij vind ik wel van het grootste belang dat dit gebeurt met wederzijds respect voor alle samenwerkende partijen, EHBO en NRK.

Te vaak wordt publiekelijk alle lof en PR toegezwaaid aan het NRK terwijl de handjes van de EHBO verre de meerderheid vormen. Ook wappert de vlag van het NRK daar en niet die van de EHBO. Dat moet anders.

Het is daarom ook niet zonder reden dat het meer en op structurele wijze doen aan PR in het concept meerjarenbeleidsplan 2015-2018 op de agenda staat van de AV van 30 mei 2015 in Oostvoorne. Dat mag –  en moet helaas – wat kosten. Meer PR is van levensbelang voor het behoud van onze vereniging.

Bart van Walderveen

voorzitter