Voor de meeste afdelingen is het seizoen van opleiding- en herhalingslessen afgesloten. Dat betekent echter geen zomerrust. U, als bestuurder, begint al weer met nadenken over het invullen van het nieuwe verenigingsseizoen.

Deze week of kort daarna volgt er nog een districtsjaarvergadering waar u als bestuurslid naar toe gaat om informatie te krijgen en uw steentje bij te dragen. Maar ook meer inhoudelijk komen er voor het merendeel van u nog drukke maanden aan.

Ik denk daarbij aan de avondvierdaagse, een fietsvierdaagse, plaatselijke braderieën en feestweken. Daar kunnen EHBO-ers niet worden gemist. Als bestuurder geeft u het goede voorbeeld. Om het met een Oudhollandse gezegde weer te geven: “Het exempel dwinght.” In hedendaagse Nederlands: een goed voorbeeld, doet goed volgen.

Als u op pad gaat naar een inzet hebt u nagedacht over de aard van het evenement, hoeveel mensen zet u in, welke spullen neemt u extra mee naast de gebruikelijke materialen. U hebt nagedacht over de samen te stellen koppels, een oude rot in het EHBO-vak en een recent opgeleid lid van de afdeling. Zo bouwt uw ervaring op bij de nieuwe leden en maakt u knikkende knieën stevig. Ondertussen denkt het (landelijk) bestuur na of het nuttig en/of wenselijk is om onze leden meer kennis en praktische vaardigheden bij te brengen boven het huidige niveau van het diploma Eerste Hulp. Ik doel hierbij op de werkgroep Veldtoets Evenementenzorg. In aflevering 2, jaargang 2018, welke half april verschijnt, wordt daarop nader ingegaan. Leest u dat. Ook in de nieuwsbrieven en op de website zal daaraan aandacht worden besteed. Als betrokken en actieve EHBO-er moet u die ontwikkelingen blijven volgen. Ziet u dat alstublieft niet als een bedreiging maar als meegaan met de maatschappelijke ontwikkeling. Realiseer dat onze oprichter dr. C.B. Tilanus jr. 125 jaar geleden als een halve revolutionair werd weggezet toen hij het publiek – niet zijnde artsen – de basisbeginselen van de EHBO begon bij te brengen. De maatschappij verandert en wij als EHBO-ers veranderen mee.

Bart van Walderveen