Het einde van het jaar 2017 komt weer in zicht. Nog even diep ademhalen, de zaken afronden die echt af moeten.

Een meer dan gevuld EHBO-jaar komt even tot stilstand. Ik denk aan de twee boeken die we hebben uitgegeven. Het boek EHBO Held, een lees- en werkboek met toebehoren voor de schoolgaande jeugd met een frisse opmaak en illustraties die de jeugd aanspreken. En daarnaast het boek Buskruit met EHBO. Ik denk aan de campagne om alle afdelingen goede – door een notaris- vastgelegde statuten te geven tegen een zo laag mogelijke prijs. Het Hulpverleners Magazine dat in 2018 meer EHBO-inhoudelijke informatie gaat bevatten. De digitale ledenadministratie (DLA) die eind dit jaar en uiterlijk begin 2018 gevuld moet zijn met alle leden, onder de druk van Europese regelgeving die in wet is vastgelegd. Los wat u of ik daar persoonlijk van vindt.

Volgend jaar is een feestjaar, het vieren van het 125 jarig bestaan van onze vereniging 125 jaar jong. Dat vieren we op gepaste wijze, in het bijzonder met aandacht voor de jeugd. Blijft u daarom de Nieuwsbrieven lezen. Maar ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van de inzet van EHBO-ers bij evenementen. Het bestuur is daarbij actief betrokken en waakt over belangen van een goede hulpverlening maar ook over de rol van de gediplomeerde EHBO-er. Zodra er de plannen een meer concrete vorm hebben praat het bestuur u bij.

Namens het bestuur wens ik u allen goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2018 toe.

Bart van Walderveen