Het nieuwe (schrikkel)jaar 2016 is al weer een week oud. Toch wil ik u langs deze weg een gezond, veilig en voorspoedig Nieuwjaar wensen.

Wat staat ons als leden van de KNV EHBO dit jaar allemaal te wachten?
Dit jaar komt de Nederlandse Reanimatieraad met nieuwe richtlijnen voor reanimatie  (februari) en volgen de nieuwe eindtermen voor het diploma Eerste Hulp in begin juni. Dat alles leidt tot wijzigingen in zowel ons eigen boek als van het bekende Oranje-Kruisboekje. We zullen met de nieuwe eindtermen rekening houden en ons lesmateriaal daarop aanpassen.  Daarover volgt/volgen later in het jaar een of meer vervolgberichten. Daarbij letten wij natuurlijk ook op uw portemonnee.

Dit jaar is – als het goed is – het jaar waarin de eerste lichting instructeurs Eerste Hulp afstuderen, die met ondersteuning van Stichting Prins Hendrik Fonds de opleiding hebben gevolgd.
In 2016 is opnieuw een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor stipendia (studiebeurzen). Meldt u daarom op tijd aan.
Ook is dit het jaar waarin de Hartstichting haar op 7 december jl. gestarte campagne verder uitrolt. Hebt u zich als deelnemer gemeld?

Kortom, het belooft een boeiend jaar te worden voor de oplettende EHBO-er.

Bart van Walderveen

voorzitter