Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
H Nauta-Dijkstra
Doniastrjitte 18
9044 ND Beetgum
dnauta21@planet.nl
tel. 058-2552360/

secretaris:
L de Boer-Oosterloo
P. Wijbengastrjitte 1
9005 PX Wergea
durkenluitje@gmail.com
tel. 058-2552852/

penningmeester:
I de Groot-Wiersinga
Tsjerkepaed 4
9003LT Warten
itekewiersinga@hotmail.com
tel. 058-2551232/