De zomer lijkt nu echt te zijn begonnen, de basisscholen zijn dicht en de stroom toeristen naar het buitenland komt op gang. Het lijkt of alles in een lager tempo gaat. Alles? Nee, niet alles.

Vlak voor het einde van het schooljaar is een mailing naar de basisscholen gegaan om hen te wijzen op de noodzaak een of meer goed gevulde en kwalitatief op orde zijnde EHBO-trommels te hebben. U weet dat de meeste ongelukken met de jeugd die immers het gevaar niet altijd ziet dan wel onderschat, op scholen gebeurt.

Daarnaast gaat ook in deze maanden het bestuurlijke werk door. Eind augustus vindt een overleg met de penningmeestersvan de districten plaats en eind november vindt er een extra Algemene Ledenvergadering plaats in Zeist. Ook dat vraagt voorbereiding om de losse eindjes van onze ‘gewone‘ AV aan elkaar te knopen.

 

Bart van Walderveen