Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
voorzitter:
H Bootsma
Wilgeroosje 1
8607 ET Sneek
hielke.bootsma@hetnet.nl
tel. 0515-422928/

secretaris:
I.A. van der Zee
D. van Glinsstrjitte 4b
9035 CW Dronrijp
ida-aukje@chello.nl
tel. 0517-231970/06-28303725

penningmeester:
D Feenstra
Welderingstrjitte 20
9035 CZ Dronrijp
dirkje_feenstra@hotmail.com
tel. 0517-232110 /06 – 18 18 95 87