Periodieke schenking

Wil je de KNV EHBO steunen en daarmee maximaal belastingvoordeel behalen? Kies dan voor een periodieke schenking. Deze vorm van doneren is voor jou én voor de KNV EHBO het voordeligst.

Wanneer je een jaarlijkse schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. De KNV EHBO is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag dat aangewend kan worden voor langdurige en duurzame projecten. Je kunt de gift – zonder drempel en maximum – als aftrek in aanmerking nemen. Zo helpt de fiscus een handje mee aan de ondersteuning van de ontwikkeling van zelfredzaamheid via EHBO.

  • Rekenvoorbeeld

Hoe te regelen?

Je kunt gebruikmaken van de standaardovereenkomst voor periodiek schenken. Die kun je downloaden en invullen. Indien je ervoor kiest om het bedrag van de periodieke schenking jaarlijks automatisch te laten afschrijven door de KNV EHBO, kun je gebruik maken van de betalingsvolmacht. Dit formulier stuur je mee met de standaardovereenkomst.

Je ondertekent zowel het exemplaar voor jezelf, als voor de KNV EHBO en stuurt beide exemplaren naar:

KNV EHBO
Kwikstraatlaan 28
3704 GS  Zeist

Ook de KNV EHBO ondertekent beide exemplaren en jij ontvangt één exemplaar retour. De Belastingdienst kan hier naar vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van je schenkingsaftrek.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kun je terecht op de site van de belastingdienst.

Print : Overeenkomst periodieke schenking de KNV EHBO Fonds

Print : Betalingsvolmacht periodieke schenking de KNV EHBO Fonds