Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

secretaris:
G. van der Veen
telefoon : 0511-541681
e-mail : s.veen1@chello.nl

penningmeester:
de heer H. de Vries
e-mail : info@ehbosurhuisterveen.nl