De laatste ontwikkeling op het gebied van leren is de E-learning. Ook in de wereld van de EHBO heeft deze vorm van leren ook zijn intrede gedaan. Er zijn inmiddels twee organisaties die dit aanbieden, te weten “Iedereen EHBO” uit Rotterdam en “Het Oranje Kruis (HOK)” met “Mijn EHBO”. Het HOK heeft een overeenkomst getekend met het First-aid-college. Het idee is dat de cursist de theorie thuis doet en na het behalen van het theoriecertificaat kan men het praktijkgedeelte gaan doen. De praktijkdag, die daarna gevolgd dient te worden, gaat vooraf aan het examen. Tijdens het examen moeten de cursisten voldoende kennis tonen van de eindtermen van het HOK om voor het diploma in aanmerking te komen.

De heer Van Walderveen neemt de aanwezigen mee terug in de tijd: “herinnert u zich nog de flanelborden met figuurtjes die er op geplakt werden? Die zijn inmiddels vervangen door PowerPoint presentaties, pennen en schrijfblokken hebben plaats gemaakt voor computers, boeken voor een CD-rom en LOTUS zijn ingewisseld voor een filmpje. En nu dan de intrede van de E-learning. Individueel leren, achter de computer thuis.

Wat betekenen deze veranderingen voor de leden en cursisten van de EHBO-verenigingen? Vormen ze een bedreiging of bieden ze nieuwe kansen? Belangrijke vragen hierbij zijn:

–          Zien we de mensen die de cursus via E-learning ergens terug?

–          Kunnen ze ingezet bij evenementen?

–          Worden ze lid van een vereniging?

–          Hoe staat het met de kwaliteit van de gediplomeerde EHBO-er?

–          Mogen we levensreddende handelingen verwachten van de middels E-learning opgeleide mensen?

Los van de antwoorden op deze vragen, moeten we onszelf de vraag stellen of we ons zelf door deze E-learning af te wijzen niet uit de markt prijzen, met alle gevolgen van dien? Is wellicht een andere doelgroep die bereikt wordt met E-learing? Kunnen we met name de kans op adequaat handelen van mensen op plaatsen waar veel ongelukjes gebeuren, namelijk in en om het huis, doormiddel van E-learning niet vergroten?

Blijft ons probleem: “het werven van nieuwe leden voor de afdelingen die bereid zijn zich vrijwillig in te zetten bij evenementen”, niet de belangrijkste vraag? Deze mensen zullen doormiddel van een kwalitatief goede opleiding hun werk in de samenleving moeten kunnen blijven uitoefenen. Daar ligt de taak van de EHBO-vereniging. Dat we daarnaast ook een heleboel andere mensen kunnen opleiden middels een instrument dat misschien niet de kwaliteit heeft van de opleidingen die we nu geven is wellicht wel de grootste kans die de laatste jaren is voorbijgekomen. Dus niet in plaats van, maar extra mensen opleiden met een ander doel?

In augustus zal er in Zeist een extra vergadering plaats vinden om het onderwerp E-learning binnen de KNV EHBO op de agenda te krijgen. Tot slot spreekt hij de hoop uit dat bedrijven die zich bezig houden met E-learning de bestaande EHBO-koepels bij de opleidingen zullen betrekken.

Geef een reactie