2023 10 … Gesprekken met afdelingen rondom EHBO en veiligheid

* 👋 Op dinsdag 3 oktober begon het jaarlijkse rondje Nederland in Friesland en Henk en ik werden warm ontvangen daar.
* 🗣 Goed om met de afdelingen in gesprek te gaan over de dingen die ons bezighouden, waarvan wij denken, joh, dit doen we echt voor de afdelingen en dan even toch te controleren, klopt dat, zijn we op de goede weg.
* 🙏 Dank voor iedereen die aanwezig was en er zijn al wat dingen weer in gang gezet door alles wat we gehoord hebben.
* 📅 Woensdag 4 oktober was ik bij een inloopavond van de Veiligheidsregio Utrecht over de veldnorm en evenementen zorgen.
* 🔥 Natuurlijk een hot item waar u nog heel veel van ons gaat horen, maar dat komt allemaal in orde en we gaan zorgen dat u dat stapje voor stapje kunt, ja, vorm kunt geven.
* 👨 Na een bestuursvergadering de dag erop, toch nog maar even met onthoofd opleiding en gekeken naar Jeugd-EHBO, een van de signalen die wij in Friesland krijgen en zoals u ondertussen ook gehoord zal hebben, in december hebben we een Jeugd-EHBO dag waarin we eigenlijk met iedereen die met EHBO Held werkt willen gaan proberen om de lesmaterialen weer helemaal klaar te maken voor 2024.
* 🤷 Nou, eigenlijk had ik de weken daarna niet zo heel veel te doen, nou ja, niet zo heel veel.
* 🩺 Ik had mijn eigen lotusavond, ik heb lesgegeven aan bejaarden die toch iets wilden weten van ja, maar hoe werkt zo’n AED nou, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal en ik heb zelf weer een avond op een schuurfeest gestaan, wat altijd fijn is, zeker als je de avond begint met een aantal verwondingen, dan heb je toch het gevoel, ja, hier sta ik voor, dit is wat ik moet doen.
* 🚗 17 oktober zijn we dan alweer het rondje Nederland.
* 💬 In Gelderland dit keer in gesprek met de afdelingen over waar we mee bezig zijn.
* 📚 De 18e kon ik op mijn eigen clubje 12 mensen leren reanimeren met wat hulp en uiteindelijk de 19e ben ik naar de afdeling Eelde geweest en heb daar de mensen van de afdeling bij gepraat over wat de veldnorm nou eigenlijk betekent voor leden van de afdeling, voor mensen die op hun post staan.
* 📋 Die veldnorm die houdt ons wel bezig, dus de 24e heb ik daar met de mensen van de veldnorm zelf over gesproken. De Veiligheidsregio’s ook meegedeeld, dat die brieven naar u toe waren gegaan, dat alle gemeentes geïnformeerd zouden worden door onze afdelingen dat die veldnorm bestaat en op die manier zorgen we steeds meer voor bekendheid en ook dat onze afdelingen, de gemeenten en dat organisatoren weten wat er leeft.
* 🌐 De 24e was het Rondje Nederland in Utrecht en daar waren twee mensen van de organisatie LOTUS te gast om eens te kijken hoe wij nou eigenlijk dat hebben aangepakt met onze vertrouwenspersoon.
* 🤝 De 25e ging diezelfde vertrouwenspersoon met mij mee naar Zeeland, druk bezocht Rondje Nederland, fijn om daar ook iedereen te zien en zo samen het gesprek aan te gaan.
* 🗣 De 27e in de ochtend zit praten met Marijke van Beukering van de stichting FAST over de veldnorm en de lessen die daarvoor komen en hoe dat helemaal geregeld gaat worden.
* 💻 In de middag Vincent, die de districten die opgeheven worden helpt met het goed archiveren van hun IT, gesproken over hoe het daarmee staat en s’avonds mocht ik weer een rondje reanimatieles geven.
* 🤔 Uiteindelijk zijn we de 31e naar Groningen gegaan naar Hellum, dan heb ik toch in nog een week tijd van Goes en Hellum beide kanten van NL gehad en daar hebben we gesproken met afdelingen van wat betekent het nou, wat is sociaal, fysiek, veilig, waar zijn we mee bezig, waar zit u op te wachten, welke suggesties zijn er nog.
* 📅 Daarmee was de eerste maand van het rondje Nederland voorbij, in november kom ik nog bij een hoop andere verenigingen langs en mocht er in de tussentijd wat zijn vergeet niet om contact op te nemen.

2023 09 … EHBO activiteiten gericht op samenwerking

* 💻 In september begon ik met overleggen over IC-systemen.
* 🚑 Op 2 september ben ik naar het CORSO geweest in Eelde, waar EHBO’ers ervoor zorgden dat het evenement veilig verliep.
* 📝 Op 8 september hadden we een bestuursvergadering waarin we onze koers bespraken.
* 📚 Op 9 september was er een bijscholing voor de NRR waar ik diverse instructeurs uit Noord-Holland heb ontmoet.
* 📖 Op 9 september was er ook de lancering van de Pocket EHBO, waar we aan hebben meegewerkt.
* 🏥 Op 10 september was de tachtig van de Langstraat, waar EHBO-verenigingen ervoor zorgden dat de deelnemers de benodigde zorg kregen.
* 🤝 Op 15 september zijn we naar Het Oranje Kruis geweest om te praten over signalen van afdelingen en samenwerking met andere verenigingen.
* 🗣 Op 18 september heb ik gesproken met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) over samenwerking en instanties.
* 🎓 Op 19 september heb ik EHBO lesgegeven bij mijn eigen vereniging.
* 📋 Op 22 september hebben we administratieve taken bijgewerkt in Zeist.
* ☕ Op 22 september heb ik ook koffie gedronken met een lid dat zich had aangemeld om iets voor de vereniging te doen.
* 🏢 Op 25 september heb ik overlegd over kantoorzaken met Hennie.
* 🤝 Op 28 september heb ik gesproken met de afdeling Jouren over hoe we kunnen helpen.
* 🎉 Op 30 september was ik aanwezig bij het 100-jarig bestaan van de afdeling Nijmegen, een enthousiaste afdeling die kennis en kunde deelt.

2023 08 … plannen smeden

Augustus was de maand van het plannen smeden. Aan het begin van de maand heb ik met Bianca gezeten en hebben we gekeken naar hoe we het opleiden van instructeurs een meer vaste plek kunnen geven in onze organisatie. Afgelopen jaar hebben we, zelf en tegen relatief lage kosten, ruim 10 instructeurs opgeleid. Eigenlijk willen we alle afdelingen meer die kans geven een vrijwilliger op te laten leiden, dus daar gaat u nog veel van horen.

Ook heb ik met wat mensen gesproken over hoe we Evenementen Hulpverlening net wat beter kunnen inpassen in onze vereniging. Hoe ondersteunen we afdelingen het beste? Onze plannen komen in het Rondje Nederland. Met anderen heb ik het gehad over het rayon programma van ons eigen KNV EHBO bijscholing rayon voor instructeurs en ook daar hoort u binnenkort meer van.

Oh ja, ik heb met Clementine, ons nieuwe Hoofd Opleidingen, gesproken. We hebben echt leuke plannen gesmeed voor een nieuwe opzet van wedstrijden. Daar gaan we wat voor over vertellen in het Rondje Nederland. Eigenlijk hebben we al wel wat details uitgewisseld en is er een team nu aan de slag met de uitwerking. En ja, het wordt heel nieuw, het wordt leuk, het wordt dynamisch, het wordt …nou ja, iets wat u kan gaan doen op uw afdelingsavond en dus wordt het wel …. ja, wordt het wel iets bijzonders.

Verder ben ik natuurlijk ook nog gewoon gaan EHBO’en, want op 19 augustus ben ik naar de Vestingdagen geweest en heb ik gekeken hoe de afdeling Hellevoetsluis daar met behulp van een aantal afdelingen uit de buurt zorgt voor een heel veilige omgeving. Fijn om te zien, goed om mee te maken, fijn een steentje bij te dragen. Ook altijd leuk om gewoon EHBO’ers te spreken. Dus ik doe nogmaals een oproep. Hebt u als afdeling een evenement waarvan u denkt: “Hé? Daar moet Marieke naar toe komen.” Hebt u een jaarvergadering en denkt u: “Nou, kom maar eens even naar ons toe om te horen wat de leden denken.” Of “Leg maar eens uit waar jullie mee bezig zijn.” Hebt u een idee waar we samen eens over moeten praten omdat u denkt dat onze vereniging uw idee kan gebruiken. Mail me! Dan probeer ik snel contact te zoeken. Op die manier kunnen we gewoon samen de KNVEHBO een stuk mooier maken.

2023 07 – geslaagd

Op 1 juli stond weer een oefendag met instructeurs in opleiding gepland. We hebben de lesplannen doorgenomen en daarna was duidelijk welke puntjes er nog op de i moesten worden gezet voor hun examen op 15 juli.

Maandag 10 juli hebben Tineke Barendregt en ik een gesprek gehad met Ton van Maanen. Op onze vraag of hij (interim) voorzitter zou willen worden om ons zo te helpen bij het opzetten van onze klachtencommissie, heeft hij ja gezegd. We hebben de conceptreglementen doorgenomen, zodat we die in de bestuursvergadering konden goedkeuren. Met Ton hebben we ook gekeken naar hoe de processen zouden moeten lopen, het was een heel prettig gesprek. 12 juli hebben we in de bestuursvergadering van harte ja op zijn voorzitterschap en de regeling gezegd. Nu op zoek naar een secretaris.

14 juli heb ik rustig kennisgemaakt met Dick Boogers, de voorzitter van de Nationale Bond. We willen bij een hoop zaken samen optrekken en samen kijken wat er het beste past bij onze vrijwilligers. Daarna op 15 en 16 juli was ik twee dagen voor scouting bezig. Gelukkig hoorde ik de 15e dat alle drie de kandidaten die waren opgegaan voor het examen instructeur Eerste Hulp geslaagd waren. Dat maakt dat onze pilot in totaal negen nieuwe instructeurs heeft opgeleverd.

Op de 20e ben ik gaan koffie drinken met degene die zich in juni had gemeld om ondersteuning aan de afdelingen te geven bij het gebruik van Genko. Een prettig gesprek met iemand die snapt hoe het binnen afdelingen zit en die de administratie voor haar eigen afdeling doet. We moeten nu nog de wat formele dingen regelen, zoals een goede verwerkingsovereenkomst en vertrouwelijkheidsverklaring en dan kan ze zich gaan inwerken en aan de slag.

Op de 22e hebben zes van de negen nieuwe instructeurs een training gehad om ook namens de NRR de lessen basic Life support voor volwassenen te mogen geven. Een intensieve dag. Die wel een beetje leuker werd gemaakt doordat ik een van mijn Kooikerpups had meegenomen. Dus tussendoor kon iedereen knuffelen met pup Pieter.

De 25e was één van de eerste gesprekken die ik een-op-een met bestuursleden heb. Gewoon eens samen kijken waar sta je, wat doe je, wat zijn de uitdagingen In de komende periode? Ik sprak met Henk Noordman, dan gaat het al snel over juridische regels, statuten, kortingsafspraken met leveranciers en het onderhoud van het pand. Het was een aangenaam en zinvol gesprek op een zonnige dag.

Sowieso spreek ik elke vrijdag met Bein Stiksma de huidige stand van zaken door. Welke mailtjes liggen er? Wat moet er gedaan? Kan het wachten tot de volgende vergadering of moeten we per app een besluit nemen?

Op 31 juli heb ik de maand bijzonder afgesloten. Ik kreeg ’s morgens een HartslagNu oproep. Ik woonde eerst in Den Haag. Daar heb ik wel eens een oproep gehad in de Vinexlocatie. Dan was ik vaak nummer een of  hooguit een van de drie. Nu zijn we verhuisd en er zijn niet zo heel veel woningen bij ons in de buurt. Ik was dus erg verbaasd dat ik toen ik binnen 5 minuten aankwam op de betreffende locatie nummer 7 was. En na mij kwamen er nog 4 of 5. Het is heel bijzonder. In een drukke Vinexwijk sta je met een paar mensen en hier in het meer landelijke Gelderland staan er gewoon 10 mensen om te reanimeren.

Dat maakt je trots voorzitter te zijn van al deze vrijwilligers.

2023 06 – een goed begin is het halve werk

3 juni was de dag van de Algemene Vergadering. In de ochtend hebben we geslaagde workshops gehad over onderwerpen die te maken hadden met sociale en fysieke veiligheid. Nanda Slagter ging in de ene workshop in op diverse stellingen/casussen en gaf uitleg over de functie vertrouwenspersoon. In de andere workshop mocht ik zelf met de mensen die er waren praten over hoe we afdelingen het beste kunnen helpen om binnen hun afdeling en met elkaar het gesprek over je veilig voelen, sociaal en fysiek aan te gaan.

In de middag was de Algemene Vergadering waar onder leiding van Fred Hardy door de afgevaardigden constructief werd meegedacht. We hadden een iets andere fysieke opstelling gekozen. In de gevormde kring voelde het echt als met elkaar één vereniging zijn. Uiteindelijk werd aan het eind van de vergadering Clementine van Dongen gekozen als Hoofd Opleidingen en werd ik gekozen als voorzitter. Na Fred bedankt te hebben voor zijn jaren als bestuurslid, heb ik nog kort iets gezegd. Die speech staat bij de jaarredes.

Wat misschien niet iedereen weet is dat ik ook LOTUS-slachtoffer ben. 8 juni had ik gewoon mijn kring avond en heb ik me druk gemaakt over de kleur van mijn grime. Op 9 juni hebben Tineke Barendrecht en ik kennisgemaakt met de studente die sinds die dag de social media van onze vereniging onderhoudt. Het is vast opgevallen dat zowel op Facebook als Instagram we nu de dingen net een beetje anders doen. Dat komt omdat we iemand bereid hebben gevonden om dat te gaan doen.

Op 14 juni was de eerste (online) bestuursvergadering onder mijn leiding. Ja, online. Dat doen wij meestal. We vergaderen 3, 4 keer per jaar fysiek en bespreken dan de onderwerpen waarbij je elkaar echt in de ogen moet kunnen kijken. Maar de dagelijkse gang van zaken kan heel goed in de maandelijkse vergaderingen online.

Ook online was 21 juni de Genkgo uitleg die ik heb gegeven aan een aantal afdelingen. Dat was om te proberen of je online de mensen goed kan bereiken. Dat is gelukt en dus zullen we in de toekomst meer van dit soort ‘spreekuren’ gaan houden. Het leuke was dat een van de deelnemers zich aangeboden heeft om het stukje Genkgo ondersteuning te gaan doen voor de afdelingen.

Zoals iedereen op Facebook heeft kunnen zien heb ik op 24 juni de afdeling Assen bezocht. Hun voorzitter André Kasemier had voor mij een fiets geregeld en heeft me hun dag TT laten zien. Wij zijn eerst gaan kijken op en rond het circuit. Van de mensen zelf gehoord over de diensten die de afdeling daar verleent. Later heb ik nog mogen meekijken bij de centrale post in het gemeentehuis en ben ik mee geweest naar een aantal posten in het centrum van Assen om te kijken hoe het daar dan ’s avonds met de feesten is geregeld. Leuk om te zien en horen hoe mensen van veel verschillende afdelingen samen klaar stonden om hulp te verlenen.

Als instructeur heb ik op 20 juni een reanimatieles gegeven en binnen de gemeente De Ronde Venen acht nieuwe mensen opgeleid tot burgerhulpverlener. De maand heb ik afgesloten met het geven van een workshop Eerste Hulp op vakantie aan een aantal inwoners van diezelfde gemeente.

 

 

2023 05 – opruimen en opstarten

De maand mei was voor mij een wat bizarre maand. De laatste maand waarin ik het bestuur van de KNV EHBO ondersteunde zonder dat ik zelf deel uitmaakte van dat bestuur. Waar ik in andere jaren door het land vergaderingen bezocht, kom dat dit jaar niet. Omdat ik zelf onderwerp was bij een van de punten op de agenda van die vergaderingen, was het niet verstandig. De afgevaardigden moesten immers open en transparant over mij kunnen praten. Gelukkig had ik genoeg andere dingen te doen in deze maand.

Op 5 mei heb ik een bezoekje gebracht aan het grootste Bevrijdingsfestival van Nederland in Zwolle. Onze afdeling Zwolle coördineert daar de inzet en EHBO-ers van afdelingen vanuit de hele omgeving helpen een handje. Leuk om deze samenwerking te zien.

7 mei zijn we met een stel vrijwilligers aan de slag gegaan om een opleiding tot evenementen hulpverlener te maken. We verwachten die in de loop van het komend seizoen aan alle afdelingen te kunnen aanbieden. Kant en klaar, 4 lessen, om te laten geven door de eigen instructeur. Een project dat we samen oppakken met de andere EHBO bonden. Zodat we met elkaar een vuist kunnen maken en kunnen laten zien: Dit is wie Wij zijn.

Daarnaast startte het traject om binnen onze vereniging wat te gaan doen aan de sociale en fysieke veiligheid. Om te beginnen hebben we sinds deze maand een LIVP gecertificeerde vertrouwenspersoon. Op 8 mei haalde Nanda Slagter-Weernink haar examen en op 9 mei startte Marinette Hoogendoorn-Meijer met haar opleiding. Ondertussen weten we natuurlijk dat zij ook geslaagd is en daarmee kan dan toch een mooi traject gestart worden. In het najaar tijdens het Rondje Nederland kan iedereen persoonlijk kennismaken met de vertrouwenspersoon en meedenken over veilig EHBO-en.

9 mei was er een startbijeenkomst voor de regio-ondersteuners. Wij,Bestuur en regio-ondersteuners hebben bij elkaar gezeten om kennis te maken. Om te horen hoe de regio-ondersteuners denken hun rol vorm te geven. Om te bespreken wat we van elkaar mogen verwachten. Hoe we elkaar kunnen helpen, hoe we kunnen zorgen dat we met deze ploeg alle afdelingen in heel Nederland kunnen ondersteunen.

Hemelvaartweekend was ik bezig met scouting en heb ik even niks voor de vereniging gedaan. Wel nog EHBO verleend, helaas. Bij een spelletje liepen er twee met de hoofden tegen elkaar, waarna één van de twee niet helder reageerde. 112 gebeld en met elkaar gezorgd dat de jongeman van het eiland in de ambulance kwam. Gelukkig is het goed afgelopen met die jongen.

Aan het slot van de maand (op 25 mei en 27 mei) kwam de pilot die we hebben gedraaid voor het zelf opleiden van instructeurs Eerste Hulp tot een einde. Op 25 mei hadden we nog een oefenavond en op 27 mei hebben vier kandidaten examen gedaan en die hebben het alle vier gehaald. Een mooi slot. Restte mij het afronden van de laatste zaken, het overdragen van een deel van mijn mailaccounts en toen was de maand mei alweer voorbij.

2023: Met elkaar zijn we sterker

Er was eens een man die drie zonen had. De drie jongens maakten altijd ruzie, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds, altijd maar vechten, en nog eens vechten! Op een dag zei de vader: ‘Breng me zoveel takken als je kunt dragen!’ De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken. ‘Neem nu ieder één tak’, zei hun vader, ‘en probeer hem te breken.’ ‘Da’s een makkie’, zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën.
‘Bind nu alle stokken met een touw samen’, zei de vader ‘en probeer nu de hele bos takken te breken’. Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. ‘Zie je’, zie hun vader, ‘wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, samen houden jullie stand, afzonderlijk vallen jullie. Dat geldt voor stokken, voor kinderen, voor volwassenen en voor volken.’
En voor EHBO-ers zou ik er aan willen toevoegen. Onze vereniging is sterk als we samen de krachten bundelen, als we over de grens van ons eigen taakje, onze eigen rol, onze eigen afdeling heen durven te stappen en de krachten bundelen. Niet door de ander jouw manier van werken voor te schrijven, maar door een helpende hand te geven.

Ik heb de afgelopen jaren afdelingen gesproken die mij trots vertelden wat zij allemaal geregeld hadden: veel instructeurs, elk weekend een evenementeninzet, binnen de afdeling mensen waar je op terug kon vallen als je ergens je verhaal kwijt wilde. Elk van die afdelingen heb ik gevraagd hun kennis en kunde te delen, wetende dat wij samen sterk zijn. Maar ook wetende dat dat wat er bij een van ons gebeurt impact heeft op ons allemaal. In mijn tijd als voorzitter van een scoutinggroep werd ik aangesproken als in de dagbladen had gestaan dat er elders een sociaal onveilige situatie was geweest. We moeten dus samen zorgen dat onze totale club een veilige en leerzame plek is om als EHBO’er, vrijwilliger en/of bestuurslid te groeien. Het is goed te weten dat veel, maar helaas niet alle, afdelingen bereid zijn kennis te delen.
Voor ons als Landelijk Bestuur wordt dat het speerpunt voor de komende tijd: kennis delen. Met elkaar er voor elkaar zijn. Afdelingen met elkaar in contact brengen, vragen die leven beantwoorden, ideeën en materialen delen. Want de buurafdeling is geen concurrent, maar lid van dezelfde KNV familie. Samen zijn wij lid van dezelfde vereniging, samen houden we het doel van onze vereniging voor ogen : verbetering en uitbreiding van het mooie “Eerste Hulp-wezen’ ten nutte van de gehele bevolking.

Ik vertel niets nieuws. Voor de aanwezigen hier heb ik een print en op social media verschijnt straks een stuk uit de jaarrede van dr. P.H. van Eden, de tweede landelijk voorzitter van onze vereniging. Ik sluit mij bij zijn, op 23 juni 1929 (!) uitgesproken, woorden aan: “Bij alles wat het landelijk-/hoofdbestuur doet, dient het overtuigd te zijn, dat het handelt, niet alleen in het belang maar ook in den geest van de meerderheid der afdeelingen.” Mede daarom kom ik graag naar afdelingen toe, om te zien hoe het bij hen gaat, om de leden te spreken, een keer mee te doen bij een les, vergadering of evenement. Mail mij gerust een uitnodiging.

Blz 4, Voorpost van de dokter juli 1929